reklamnipotisk.czreklamnipotisk.cz

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu  www.reklamnipotisk.cz (prodávající), jehož provozovatelem je Reklamní potisk, s.r.o., IČ:27744965, DIČ CZ27744965. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Takto vyplněná objednávka je závazná. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží.

Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

Podáním objednávky kupující stvrzuje,že se seznámil s obchodními, dodacími a platebními podmínkami, jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

 

Ochrana osobních dat

Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.reklamnipotisk.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Osobní data jsou považovány za důvěrné informace a nebudou poskytnuty třetím osobám.

 

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že vybrané zboží se již nevyrábí nebo nedodává a výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží. V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena dohodnutým způsobem.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

Šerpy za super ceny

V naší nabídce naleznete vždy nějaké produkty za snížené ceny. Celkovou nabídku na maturitní šerpy naleznete v odkazu.

Ensis

Nezávazná objednávka

O firmě 

 

Naše firma potiskuje stužky, šerpy, trička, mikiny a další textil pro maturanty, absolventy a děti z mateřských škol. Dále se zabýváme reklamním potiskem  triček, mikin, deštníků, dresů, pracovních oděvů ale i papírových tašek a diplomů. Nabízíme Vám vysokou kvalitu za příznivé ceny.

Reklamní potisk s.r.o.
B. Němcové 568/6
589 01 Třešť

 

Tel.: 567 223 272
E-mail: info@reklamnipotisk.cz
© 2012 - 2021 Maturitní ples created by eshopy a internetový marketing - ENSiS